Keti Koti Vlaardingen

Met het verleden samen vooruit

Jongeren werkgroep

Het doel

Het doel is om met ‘Keti koti’ stil te staan bij het gedeeld verleden en het verbonden ‘voorwaarts gaan’ te vieren. Met Keti koti willen wij meegeven aan onze generatie en de generaties na ons hoe waardevol een leven is.

Het leven kan terugkijkend worden begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd.
Het thema van Keti koti Vlaardingen in 2023 zal (kansen) gelijkheid zijn.

Keti koti is namelijk voor iedereen die de gedachtengoed van gelijkheid en gelijke kansen  nastreeft

Centraal , bij deze viering,  staat bewustwording en overdracht.
Bewustwording enerzijds door de link tussen Vlaardingen en Suriname te belichten, het leed en verwantschap;
En vrijheid te vieren en de aansporing om de gedachte van gelijkheid een prominente plek in onze denkwereld te geven.

Keti Koti Vlaardingen

Neem contact op met Keti Koti Vlaardingen

Maandelijkse evenementen

Zoals eerder vernoemd vindt de werkgroep het belangrijk dat Keti koti niet een evenement moet zijn die alleen op 1 juli plaatsvindt. Daarom streeft de werkgroep ernaar om elke maand te informeren over Keti koti, content te tonen via social media en/of iets te organiseren. De focus wordt gelegd op de geschiedenis, culturele bezigheden, maar vooral met de nadruk op gelijkwaardigheid, anti-discriminatie, anti-polarisatie en anti racisme. De agenda is een jaar agenda. Dit zal ook na 2023 doorgaan.