Over

Volg Keti Koti op social media

Het doel

Het doel is om met ‘Keti koti’ ons gedeeld verleden wordt herdacht en het verbonden voorwaarts gaan te vieren. Met Keti koti willen wij meegeven aan onze generatie en de generaties na ons hoe waardevol een leven is.

Het leven kan terugkijkend worden begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd. Het thema van Keti koti is (kansen) gelijkheid.

Keti koti is namelijk voor iedereen die de gedachtengoed van gelijkheid en gelijke kansen in economische vooruitgang nastreeft Centraal voor deze viering staat bewustwording en overdracht. Bewustwording enerzijds door de link tussen Vlaardingen en Suriname te belichten, het leed en verwantschap; En vrijheid te vieren en de aansporing om de gedachte van gelijkheid een prominente plek in ons denkwereld te geven.

Slavernijverleden

Vanaf volgend jaar, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt er in Nederland aandacht besteed aan het slavernijverleden van het Nederlands koninkrijk. Ruim 300 jaar lang werden er kinderen en volwassenen als handelswaar door Nederlandse slavenhandelaren onder mensonterende omstandigheden verscheept. Dat er 300 jaar lang mensen werden geboren in, en gedwongen tot slavernij ten dienste van de Nederlandse plantage-eigenaren is een gedachtengoed die wij allen niet als prettig ervaren. Ondanks formeel op 1 juli 1863, de tot slaaf-gemaakten de vrijheid werden toegezegd, moesten de tot slaaf-gemaakten echter tot 1873 nog werk uitvoeren op de plantages onder ‘bijzonder toezicht’ van de staat. Surinamers gebruiken daarom 1873 als eikdatum om het verbreken van de ketenen te vieren. In de volksmond genaamd “Keti koti”. In 2023 wordt 150 jaar slavernijverleden herdacht en de afschaffing ervan gevierd.

De aanleiding voor dit evenement is dat Vlaardingen een slavernijlink heeft met Suriname. Er bestond een Surinaamse plantage Vlaardingen (zie bijlage 1). De familie die een aandeel had in de plantage Vlaardingen bewoonde het huis wat nu bekend staat als museum Vlaardingen. Het is daarom meer dan logisch dat er een Keti koti evenement in Vlaardingen zou moeten plaatsvinden waarbij educatie, voorlichting, dialoog en geschiedenis over deze zwarte bladzijde centraal staat. Maar wel met het verleden voorwaarts! En wat is er meer bijzonder dan de eerste Keti koti in Vlaardingen te vieren op de 150 jarige herdenking en Gedenkdag!

De viering van Keti koti Vlaardingen ziet de werkgroep niet als een bakermat om slachtofferschap een nadrukkelijke plaats te geven, maar om vanuit het verleden voorwaarts te gaan. Dat wij stil staan bij het nare gebeuren dat heeft plaatsgevonden, is om bewust te blijven van het feit dat het ‘tot slaaf maken’ onmenselijk is. Wij vieren met ‘Keti koti’ niet alleen ons gedeeld verleden, maar ook het verbonden voorwaarts gaan om de generaties na ons mee te geven hoe waardevol een leven is. Het leven kan terugkijkend worden begrepen, maar moet voorwaarts worden geleefd.

Centraal voor deze viering staat bewustwording en overdracht. Bewustwording enerzijds door de link tussen Vlaardingen en Suriname te belichten, het leed en verwantschap. Door middel van workshops, lezingen, kennismaking met de cultuur toen en de betekenissen van culturele kledij, liederen, dans, zang en taal. Overdracht in de zin van (kinder)-lezingen, educatief materiaal en het vieren van de afschaffing, vrijheid en aansporing om de gedachte van gelijkheid een prominente plek in ons denkwereld te geven. Het vieren met een Surinaams(e) dranken (er wordt geen alcohol geschonken), eten, dans en optredens. Het doel is dat dit een jaarlijks terugkomend evenement wordt.

Doelgroep

Keti koti is voor iedereen die de gedachtengoed van Inclusiviteit, gelijkheid, eerlijkheid, en gelijke kansen in economische vooruitgang nastreeft. Zou het niet mooi zijn als wij dit met z’n allen als norm kunnen zien en najagen? Met Keti koti Vlaardingen willen wij hier expressie aan geven en de herinnering van mensonwaardig denken omverhalen naar menswaardig leven voor iedereen. Wat voor etniciteit je ook hebt, van welke leeftijd of welk geslacht je ook bent of welke religie je ook aanhangt, iedereen is gelijk. Gelijkheid is de sleutel en het gelijkwaardig behandeld worden.  Dit geldt voor Iedereen en definieert daarom onze doelgroep.

De werkgroep

De werkgroep is bij elkaar gekomen omdat zij zich verbonden voelt met de Keti koti viering. De werkgroep wil graag een dialoog op gang helpen tussen hen die van Keti koti afweten en hen die er niet bekend mee zijn. De werkgroep heeft daarom als doel gesteld met deze viering de aandacht te richten op overdracht van het geschiedenis van Vlaardingen met Suriname, vrijheid en bewustwording dat het dehumaniseren van mensen niet okay is.

Dit wordt uitgedragen door middel van educatieve materialen, artistieke uitingen, kunstobjecten en activiteiten, communicatieve ondersteuning om de viering onder aandacht te brengen via sociale en publieke media.

De werkgroep bestaat uit;

Naast de werkgroep die deze dag organiseert, hebben wij een tweede team parallel lopen. Dit team bestaat alleen uit Vlaardingse jeugdigen onder 18 jaar die hebben aangegeven mee te willen organiseren.

Deze werkgroep denkt na over wat goed en verantwoordelijk is, stelt kritische vragen over het menselijk handelen met daarbij de aandacht op wat gelijkheid is en hoe wij dit kunnen uitstralen. Hoe kunnen wij de geschiedenis een plek geven in onze bewustzijn met de ogen op samen ‘nu, nieuwe’ geschiedenis schrijven? De werkgroep zal niet alleen meedenken en mede richting geven aan de keti koti viering, maar het hele jaar door activiteiten plannen om het doel na te jagen.

Ook zijn er inwoners uit  Vlaardingen gevraagd om input. Er zal gewerkt worden aan een soort manifest waarin partijen en inwoners toezeggingen kunnen doen om een onderdeel van dit feest op zich te nemen. Velen zijn zeer geïnteresseerd om iets te betekenen op deze dag. Deze vooruitgang zorgt ervoor dat dit een breed gedragen event in aanloop is geworden. Zoals eerder vermeld kunnen mensen zich opgeven voor deze dag.

De jeugdwerkgroep bestaat uit;

Manifest partners